Cách Chặn Cửa Sổ Bật Lên Trên điện Thoại

Tin Tức

✅ Máy tính

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổ bật lên . Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
 4. Trong mục “Quyền riêng tư và bảo mật”, hãy nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
 6. Ở trên cùng, hãy chuyển tùy chọn cài đặt này thành Được phép hoặc Bị chặn.

Chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc spam. Một số trang web hợp pháp hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên.

Vấn đề với cửa sổ bật lên

Vẫn thấy cửa sổ bật lên không mong muốn: Thử chạy Công cụ làm sạch Chrome (chỉ dành cho Windows). Sau đó, đọc các tùy chọn khác để tìm và loại bỏ phần mềm độc hại khỏi máy tính.

Sử dụng thiết bị Chrome ở cơ quan hoặc trường học: Quản trị viên mạng có thể thiết lập trình chặn cửa sổ bật lên cho bạn. Nếu vậy, bạn không thể tự thay đổi tùy chọn cài đặt này. Hãy tìm hiểu về cách sử dụng thiết bị Chrome được quản lý.

Tìm hiểu cách kiểm soát các cách cụ thể một trang web có thể hoạt động khi bạn sử dụng Chrome.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm lạm dụng. Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu xem trang web của mình có bất kỳ sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không

✅ Android

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổ bật lên . Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome .
 2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Cài đặt.
 3. Nhấn vào Cài đặt trang web Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
 4. Chuyển tùy chọn Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng thành Được phép hoặc Chặn.

Cho phép cửa sổ bật lên từ một trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc spam. Một số trang web hợp pháp hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome .
 2. Truy cập vào một trang đã chặn cửa sổ bật lên.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Luôn hiển thị.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm lạm dụng. Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu xem trang web của mình có bất kỳ sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không

✅ iPhone và iPad

Theo mặc định, Google Chrome sẽ chặn cửa sổ bật lên tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Khi cửa sổ bật lên bị chặn, thanh địa chỉ sẽ được đánh dấu là Đã chặn cửa sổ bật lên . Bạn cũng có thể quyết định cho phép cửa sổ bật lên.

Nếu vẫn thấy cửa sổ bật lên sau khi tắt thì có thể bạn bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách loại bỏ phần mềm độc hại.

Bật hoặc tắt cửa sổ bật lên

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome .
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Cài đặt .
 3. Nhấn vào Cài đặt nội dung Chặn cửa sổ bật lên.
 4. Bật hoặc tắt tùy chọn Chặn cửa sổ bật lên.

Cho phép cửa sổ bật lên đối với trang web cụ thể

Không phải cửa sổ bật lên nào cũng là quảng cáo hoặc spam. Một số trang web hợp pháp hiển thị nội dung web trong cửa sổ bật lên.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome .
 2. Truy cập một trang đã chặn cửa sổ bật lên.
 3. Ở dưới cùng, trong phần “Đã chặn cửa sổ bật lên”, hãy nhấn vào Luôn hiển thị.

Khắc phục vấn đề với cửa sổ bật lên

Nếu bạn truy cập vào một trang có cửa sổ bật lên hoặc hộp thoại không biến mất, hãy thử các bước sau:

 1. Bật chế độ trên máy bay của điện thoại.
 2. Thoát khỏi Google Chrome.
 3. Đóng tab có hộp thoại hoặc cửa sổ bật lên không mong muốn.

Cửa sổ bật lên trên trang web của tôi đang bị chặn

Chrome sẽ chặn các cửa sổ bật lên mà người dùng có thể thấy không hữu ích.

Nếu cửa sổ bật lên trên trang web của bạn bị chặn, hãy truy cập vào Báo cáo trải nghiệm lạm dụng. Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu xem trang web của mình có bất kỳ sự cố nào mà bạn có thể giải quyết hay không

* Nguồn: Google Chrome

Rate this post