Cách Tạo Tệp Trên điện Thoại

Tin Tức

Điện thoại smartphone hiện nay có thể dễ dàng tạo ra các file văn bản, hình ảnh, pdf để lưu trữ và chia sẻ tới bạn bè. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách để tạo file trên điện thoại nhanh chóng, dễ dàng.

Cách tạo file trên điện thoại

1. Tạo file Word định dạng .docx trên điện thoại

Bước 1: Bạn tải về Google Tài liệu (Google Docs) trên điện thoại theo đường link sau.

– Trên điện thoại Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=vi&gl=US

– Trên điện thoại iOS: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=vi&gl=US

Sau đó, bạn mở Google Tài liệu và chạm vào Đăng nhập (1) để đăng nhập tài khoản. Tiếp theo, bạn chạm vào biểu tượng + (2) để thêm file.

Chạm vào biểu tượng dấu cộng + để thêm file

Bước 2: Bạn chọn Tài liệu mới (1) => đặt tên file (2) => Tạo (3).

Chọn Tài liệu mới rồi đặt tên file và nhấn Tạo

Bước 3: Bạn chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ và xuất (2) => Lưu ở dạng Word (.docx) (3).

Chọn Lưu ở dạng Word (.docx)

Bước 4: Để chia sẻ, bạn chạm vào biểu tượng (1) trước tên file => Sao chép đường liên kết (2).

Chọn Sao chép đường liên kết

Tiếp theo, bạn mở ứng dụng nhắn tin và chia sẻ đường link qua tin nhắn cho bạn bè để họ xem và tải về.

Mở ứng dụng nhắn tin và chia sẻ đường link qua tin nhắn cho bạn bè để họ xem và tải về

2. Tạo file Excel định dạng .xlsx trên điện thoại

Bước 1: Bạn cần tải về Google Trang tính (Google Sheet) tại địa chỉ sau.

– Trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=vi&gl=US

– Trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/google-trang-t%C3%ADnh/id842849113?l=vi

Tiếp theo, bạn mở Google Trang tính và chạm Đăng nhập (1) để đăng nhập tài khoản. Chạm vào dấu + (2) để tạo tài liệu.

Chạm vào dấu + để tạo tài liệu

Bước 2: Bạn chọn Bảng tính mới (1) => nhập tên file (2) => Tạo (3).

Chọn Bảng tính mới rồi nhập tên cho file và nhấn Tạo

Bước 3: Sau khi điền nội dung xong, bạn chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ và xuất (2) => Lưu ở dạng Excel (.xlsx) (3).

Chọn Lưu ở dạng Excel (.xlsx)

Bước 4: Để chia sẻ file Excel, bạn chạm vào biểu tượng (1) => Sao chép đường liên kết (2).

Click vào Sao chép đường liên kết

Tiếp theo, bạn mở ứng dụng tin nhắn và dán đường link vừa sao chép để chia sẻ tới bạn bè.

Mở ứng dụng tin nhắn và dán đường link vừa sao chép để chia sẻ tới bạn bè

3. Tạo file định dạng .pptx trên điện thoại

Bước 1: Bạn tải về Google Trang trình bày (Google Slides) qua địa chỉ sau.

– Trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=vi&gl=US

– Trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/google-trang-tr%C3%ACnh-b%C3%A0y/id879478102?l=vi

Tiếp theo, bạn mở ứng dụng và chạm vào Đăng nhập (1) => chạm vào biểu tượng + (2).

Chạm vào Đăng nhập và nhấn chọn biểu tượng dấu +

Bước 2: Bạn chọn Bản trình bày mới (1) => đặt tên file (2) => Tạo (3).

Chọn Bản trình bày mới rồi đặt tên file và nhấn Tạo

Bước 3: Sau khi điền các nội dung cần thiết, bạn chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ và xuất (2) => Lưu ở dạng PowerPoint (.pptx) (3).

Chọn Lưu ở dạng PowerPoint (.pptx)

Để chia sẻ file .pptx, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn ở trên.

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tạo những file văn bản thông thường trên điện thoại với bộ ứng dụng của Google. Chúc các bạn thành công!

Rate this post