Hợp đồng Trả Góp điện Thoại

Tin Tức

Nếu bạn đang tìm hiểu về Hợp đồng trả góp điện thoại thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của ACC. ACC cung cấp đến bạn một số thông tin bổ ích liên quan đến Hợp đồng trả góp điện thoại. Mời các bạn cùng tham khảo!

Hop-dong-tra-gop-dien-thoai

Hợp đồng trả góp điện thoại

1. Hợp đồng trả góp là gì?

Trả góp là hình thức mua hàng mà ở đó người mua không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả, mà có thể thanh toán nó theo kỳ hạn (6 tháng, 9 tháng, 12 tháng…) với nhiều mức lãi suất khác nhau (một số công ty còn hỗ trợ trả góp không tính lãi suất).

2. Chế tài khi vi phạm hợp đồng trả góp

Các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. Bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

3. Hợp đồng trả góp điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRẢ GÓP

Số: ……………/HĐMB

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ theo nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày… tháng… năm 2018, tại………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN):

 • Tên công ty:……………………………………………………………………………..
 • Mã số thuế:……………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..
 • Do Ông/Bà:…………………………………………. làm đại diện

BÊN B (BÊN MUA):

 • Tên:…………………………………………………………………………………………
 • Số CMND:…………………………………Ngày cấp: … Nơi cấp:………………
 • Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….
 • Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………

Điều 1: Bên A đồng ý bán trả góp cho Bên B……………(tên hàng hóa):

 • (Thông tin hàng hóa): tên hàng hóa, số lượng, chất lượng,……………
 • Với giá:……………………………………………………………………………………..

Điều 2: Bên B trả trước cho Bên A số tiền là: … vào ngày nhận hàng, số tiền còn lại là: … Bên B sẽ thanh toán trong …. tháng, mỗi tháng trả là: …, vào ngày … mỗi tháng. Nếu Bên B thanh toán chậm sẽ bị phạt theo lãi suất trả chậm hàng tháng là …

Điều 3: Mọi tranh chấp, vi phạm hợp đồng xảy ra giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng phương thức hoà giải, thương lượng, nếu không hoà giải được sẽ do toà án có thẩm quyền giải quyết.

Hợp đồng làm thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)

4. Những câu hỏi thường gặp.

Quy định của pháp luật về mua trả góp?

Theo quy định tại khoản 3 điều 3 thông tư 43/2016/TT-NHNN định nghĩa về cho vay trả góp như sau:

“Cho vay trả góp là hình thức cho vay tiêu dùng của công ty tài chính đối với khách hàng; theo đó công ty tài chính và khách hàng thỏa thuận trả nợ gốc và lãi tiền vay theo nhiều kỳ hạn”.

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2016/TT-NHNN; quy định điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính: “Công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng được mở điểm giới thiệu dịch vụ; tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm; cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng…”.

Từ những quy định trên ta có thể hiểu

mua hàng trả góp tại một cửa hàng là việc người mua ký kết một hợp đồng; mua hàng trả góp với công ty tài chính có điểm giới thiệu dịch vụ tại cửa hàng đó.

Khi mua hàng trả góp, người mua đã thiết lập hợp đồng mua hàng trả góp với công ty tài chính; trong đó quy định về nghĩa vụ phải trả tiền (gồm trả nợ gốc và lãi); theo nhiều kỳ hạn cho tới khi thanh toán xong. Thông thường các hợp đồng cho vay mua hàng trả góp quy định trả tiền định kỳ theo tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp người mua gặp khó khăn; Không thanh toán đúng hạn mua trả góp thì bị xử lý thế nào?

Không thanh toán đúng hạn mua trả góp thì bị xử lý thế nào?

Trường hợp Không thanh toán đúng hạn mua trả góp là điều xảy ra khá phổ biến. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mức độ của hành vi; mà trách nhiệm đặt ra đối với hành vi cũng sẽ có sự khác nhau.

Trách nhiệm dân sự khi Không thanh toán đúng hạn mua trả góp?

Theo Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015; người mua hàng trả góp có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn; địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng. Trường hợp bên mua Không thanh toán đúng hạn mua trả góp; thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Khoản 357 Bộ luật Dân sự 2015; quy định trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015; quy định về lãi suất như sau:

Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên; nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay; trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác; nếu không có thỏa thuận thì lãi suất và có tranh chấp về lãi suấ;t thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn

Ngoài ra, người mua hàng trả góp có thể thỏa thuận với công ty tài chính về việc gia hạn thời hạn trả nợ; cam kết bồi hoàn tiền nợ và bồi thường chi phí chậm trả. Nếu người mua không trả tiền thì công ty tài chính có quyền khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu người mua phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền.

Hợp đồng mua bán hàng hóa trả góp, trả dần để làm gì?

Đồng thời hợp đồng này được lập ra với mục đích để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng mua bán hàng hóa trả góp, trả dần này. Mà cụ thể là bên bán có quyền thu phần tiền trả góp trả dần của bên mua và có nghĩa vụ đảm bảo về chất lượng và giá thành của hàng hóa bán ra. Còn quyền của bên mua là được thực hiện việc mua hàng hóa đúng chất lượng và được đổi trả nêu lỗi hỏng là do nhà sản xuất và nghĩa vụ thanh toán phần tiền trả góp trả dần theo như quy định của pháp luật hiện hành.

5. Công ty Luật ACC

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Hợp đồng trả góp điện thoại. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với ACC để được giải đáp. ACC mong muốn đem đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất. ACC xin cảm ơn!

Rate this post