Điện thoại THT-A11 pin khủng cho người già

225.000

-Model: THT-A11

-Sim: 2sim 2 sóng

-Pin dung lượng Nokia 4C

-Khích thước máy 114.5x52x1  3.2mm

-Kích thước mạch chủ 92*36*11.5mm – 92x36x11.5mm

 

 

Hỗ trợ
HOTLINE