Điện thoại Vertu Signature S (k8) Đá

775.000 650.000

Hỗ trợ