Số điện Thoại Công đoàn Tỉnh Bình Dương

Tin Tức

Có lẽ bạn đang thắc mắc về số điện thoại liên hệ với Công đoàn Tỉnh Bình Dương? Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có được những con số cần thiết để liên lạc.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 11, toà B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 0650.3822.148
 • Fax: 0650.3848.198
 • Địa chỉ Email: vanphong@congdoanbinhduong.org.vn
 • Địa chỉ trang web: Điện Thoại Cho Người Già

Các số điện thoại quan trọng

 • Chủ tịch: Bùi Thanh Nhân

  • Điện thoại cơ quan: 0650.3822026
  • Điện thoại di động: 0913.860.557
  • Điện thoại nhà riêng
 • Phó chủ tịch: Nguyễn Thiện Phước

  • Điện thoại cơ quan: 0650.3822.565
  • Điện thoại di động: 0903.627660
 • Phó chủ tịch: Trương Thị Bích Hạnh

  • Điện thoại cơ quan: 0650.3827290
  • Điện thoại di động: 0902.923.445
 • Phó chủ tịch: Nguyễn Đình Khánh

  • Điện thoại cơ quan: 0650.3858713
  • Điện thoại di động: 0977.111977
 • Chánh văn phòng: Lê Thị Hồng Nhung

  • Điện thoại cơ quan: 0650.822.148
  • Điện thoại di động: 0913.786.979

Số liệu tổ chức

Dưới đây là một số số liệu về tổ chức của Công đoàn Tỉnh Bình Dương:

 1. Tổng số lao động: 740.634 người, trong đó có 433.219 người là phụ nữ.
 2. Tổng số Đoàn viên công đoàn: 640.297 người, trong đó có 394.494 người là phụ nữ.
 3. Tổng số cán bộ chuyên trách công đoàn: 142 người, trong đó có 56 người là phụ nữ.
 4. Tổng số công đoàn cấp trên cơ sở: 23 đơn vị, bao gồm:
  • LĐLĐ Huyện, Thị xã: 9 đơn vị.
  • CĐ giáo dục Huyện, Thị xã: 7 đơn vị.
  • CĐ Ngành địa phương: 4 đơn vị.
  • CĐ cấp trên cở sở tương đương khác: 3 đơn vị.
 5. Tổng số công đoàn cơ sở: 3.037 cơ sở, bao gồm:
  • DN Nhà nước: 17 cơ sở.
  • Cơ quan, đơn vị HCSN: 747 cơ sở.
  • DN có vốn đầu tư nước ngoài: 1302 cơ sở.
  • DN ngoài quốc doanh: 972 cơ sở.
 6. Tổng số DN, đơn vị sự nghiệp có thu của CĐ: 4 đơn vị.

Các đơn vị và thông tin liên quan

Dưới đây là thông tin về một số đơn vị và tổ chức có thuộc Công đoàn Tỉnh Bình Dương:

 1. Công ty TNHH 1 thành viên Du lịch Thương mại Công đoàn Bình Dương

  • Nội dung kinh doanh, dịch vụ: Lữ hành, lưu trú, thương mại…
  • Địa chỉ cơ quan: Số 47/7 Ấp Nội hóa, Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: 0650.859.921
  • Địa chỉ Email: dlcdbd@hcm.vnn.vn
 2. Tạp chí lao động Bình Dương

  • Nội dung kinh doanh, dịch vụ: Báo chí
  • Địa chỉ cơ quan: 499 đường Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: 0650.859.881 – 859.882
  • Địa chỉ Email: tapchilaodongbinhduong@yahoo.com.vn
  • Tổng biên tập: Nguyễn Tấn Mân
  • Điện thoại cơ quan: 0650.859.882
  • Điện thoại di động: 0903 357 429
 3. Trung tâm Tư vấn Pháp Luật Công đoàn Bình Dương

  • Nội dung kinh doanh, dịch vụ: Tư vấn pháp luật
  • Địa chỉ cơ quan: 499 đường Yersin, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: 0650.3827692
  • Giám đốc: Trần Anh Dũng
  • Điện thoại cơ quan: 0650.744.219
  • Điện thoại di động: 01695517090
 4. Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

  • Nội dung kinh doanh, dịch vụ: Tư vấn Giới thiệu việc làm và dạy nghề
  • Địa chỉ cơ quan: Đường N2 cụm sản xuất An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: 0650.744.219
  • Giám đốc: Phạm Văn Thái
  • Điện thoại cơ quan: 0650.744.219
  • Điện thoại di động: 0918.393.929

Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc liên lạc với Công đoàn Tỉnh Bình Dương. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang web Điện Thoại Cho Người Già.

Rate this post