Số điện Thoại đường Dây Nóng Về Môi Trường

Tin Tức

Môi trường đang trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng và cần được quan tâm rộng rãi. Việc xử lý các vụ việc phản ánh về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng là một trong những cách hiệu quả để đánh giá công tác bảo vệ môi trường của chúng ta hàng năm. Điều quan trọng là khuyến khích và khen thưởng những cá nhân và tổ chức cung cấp thông tin, xác minh và xử lý thông tin qua đường dây nóng. Cung cấp thông tin chính xác và có giá trị giúp chúng ta phát hiện và xử lý những vụ việc ô nhiễm môi trường kịp thời và công bằng. Ngược lại, sử dụng thông tin đường dây nóng một cách sai trái và gian lận chỉ để gây rối và phục vụ mục đích cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội Dung Của Đường Dây Nóng

Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin đường dây nóng phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác, và theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Đặc biệt, việc này cần được thực hiện khẩn và ưu tiên. Đảm bảo tính bí mật của thông tin và đảm bảo bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin là điều cần thiết. Điều này cũng áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Chúng ta không được sử dụng đường dây nóng để vi phạm pháp luật hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân.

Thông tin đường dây nóng phải cung cấp đầy đủ các nội dung cần thiết theo quy định và phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng ta không tiếp nhận thông tin nếu nội dung phản ánh không rõ ràng và không thể xác định được vụ việc cụ thể và địa điểm xảy ra. Nội dung thông tin đường dây nóng phải được cập nhật, lưu trữ và quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương qua Hệ thống thông tin.

Việc tiếp nhận thông tin đường dây nóng phải liên tục và thông suốt trong 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. Đường dây nóng về môi trường là một trong những cơ sở để chúng ta tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý vụ việc ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm quản lý, vận hành đường dây nóng cần tiếp nhận mọi phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường từ tổ chức và cá nhân thông qua đường dây nóng. Nội dung thông tin phải được cập nhật, theo dõi, và chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để xác minh thông tin.

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm xác minh thông tin hoặc chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xác minh thông tin. Họ cũng cần cập nhật kết quả xác minh thông tin và xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền của mình lên Hệ thống thông tin hoặc chuyển kết quả và tài liệu thu thập được đến cơ quan có thẩm quyền để triển khai biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đường Dây Nóng Về Môi Trường – Một Công Cụ Hiệu Quả

Căn cứ vào kết quả xác minh thông tin được cập nhật trên Hệ thống thông tin, cơ quan có thẩm quyền phân công đơn vị chủ trì và phối hợp xử lý vụ việc. Họ cũng tổ chức kiểm tra, thanh tra, và ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, họ yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan tiếp nhận thông tin đường dây nóng có trách nhiệm phản hồi thông tin cho người cung cấp thông tin. Các cơ quan xử lý vụ việc cũng có trách nhiệm công khai kết quả xử lý thông tin tiếp nhận hoặc kết quả xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cách Liên Hệ Với Đường Dây Nóng Về Môi Trường

Để cung cấp thông tin, bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin vào các số điện thoại đường dây nóng. Ví dụ như Bộ TN&MT: 1800088848, thư điện tử: pakn@monre.gov.vn; Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ TN&MT: 1900999915, thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn.

Bạn cũng có thể gửi thông tin vào thư điện tử đường dây nóng hoặc qua Hệ thống thông tin trên website với địa chỉ https://pakntt.monre.gov.vn (dành cho tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin về ô nhiễm môi trường) và https://pakn.monre.gov.vn (dành cho cơ quan và cá nhân tiếp nhận và xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường). Đường dây nóng về môi trường đã chính thức vận hành từ ngày 1/1/2018. Đến thời điểm 30/6/2021, hệ thống đường dây nóng đã tiếp nhận gần 5.000 thông tin phản ánh và kiến nghị về ô nhiễm môi trường, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Cùng nhau, chúng ta tăng cường hiệu quả quản lý và xử lý thông tin về ô nhiễm môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Rate this post