Số điện Thoại Nhà Xe Hiếu Hoa

Tin Tức

Nhà xe Hiếu Hoa là một nhà xe nổi tiếng của thành phố biển Đà Nẵng di chuyển đến các tỉnh phía bắc.

 • Xem thêm: Những tuyến đường nhà xe Hiếu Hoa hiện đang khai thác

Trong đó, Vinh là một trong những những thành phố lớn và được nhà nước quy hoạch phát triển thành thành trung tâm kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Hiếu Hoa bắt đầu khai thác ở đây từ năm 2018 và nhanh chóng được người dân tại Vinh tin tưởng.

Xe Đà Nẵng đi Vinh của Hiếu Hoa là loại xe giường nằm limousine 34 buồng riêng biệt, xuất phát vào buổi tối hằng ngày (21h35) tại Đà Nẵng.

Hình ảnh thực tế của xe Đà Nẵng – Vinh

Các trạm dừng chân mà xe Đà Nẵng – Vinh của Hiếu Hoa thường đón

Đà Nẵng — Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Hồng Lĩnh khoảng 04h30
 • Giờ đón tại Hồng Lĩnh: 21h00, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-limousine-34-buong-da-nang-di-hong-linh/

Đà Nẵng — Can Lộc (Hà Tĩnh)

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Can Lộc khoảng 04h30
 • Giờ đón tại Can Lộc: 21h00, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-limousine-34-buong-da-nang-di-can-loc-ha-tinh/

Đà Nẵng — Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Cẩm Xuyên khoảng 04h00
 • Giờ đón tại Cẩm Xuyên: 21h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-44-cho-xe-limousine-da-nang-di-cam-xuyen-ha-tinh/

Đà Nẵng — Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Kỳ Anh khoảng 03h00
 • Giờ đón tại Kỳ Anh : 22h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-limousine-34-buong-da-nang-di-ky-anh-ha-tinh/

Đà Nẵng — Thành phố Hà Tĩnh

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Thành phố Hà Tĩnh khoảng 04h00
 • Giờ đón tại Thành phố Hà Tĩnh: 21h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-limousine-34-buong-da-nang-di-tp-ha-tinh/

Đà Nẵng — Bến xe mới Hà Tĩnh

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Bến xe mới Hà Tĩnh khoảng 04h00
 • Giờ đón tại Bến xe mới Hà Tĩnh: 21h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-limousine-34-buong-da-nang-di-ben-xe-moi-ha-tinh/

Đà Nẵng — Cầu Bến Thủy

 • Loại xe: Xe giường nằm Limousine 34 giường.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến cầu Bến Thủy khoảng 05h00
 • Giờ đón tại cầu Bến Thủy: 20h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-limousine-34-buong-da-nang-di-cau-ben-thuy/

Đà Nẵng — Hà Tĩnh

 • Loại xe: Xe giường nằm 44 chỗ & Xe Limousine 34 phòng riêng biệt.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Hà Tĩnh khoảng 04h00
 • Giờ đón tại Hà Tĩnh: 21h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: Từ 180.000đ đến 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-44-cho-va-xe-limousine-da-nang-di-ha-tinh/

Đà Nẵng — Nghệ An

 • Loại xe: Xe giường nằm 44 chỗ & Xe Limousine 34 phòng riêng biệt.
 • Giờ xuất bến tại Đà Nẵng: 21h35, đến Nghệ An khoảng 05h00
 • Giờ đón tại Hà Tĩnh: 21h30, đến Đà Nẵng khoảng 05h00
 • Giá vé: Từ 180.000đ đến 250.000đ
 • Chi tiết xem tại: https://hieuhoaexpress.com/san-pham/xe-giuong-nam-44-cho-va-xe-limousine-da-nang-di-nghe-an/

Số điện thoại đặt vé: 0905 888 547

 • Xem thêm: Tổng hợp số điện thoại nhà xe Hiếu Hoa đang sử dụng

Các trang mạng xã hội của Hiếu Hoa

 • Facebook: https://facebook.com/hieuhoadanang
 • Twitter: https://twitter.com/hieuhoadanang
 • Linkedin: https://linkedin.com/company/hieuhoadanang

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.

Rate this post