Số điện Thoại Phòng Thương Binh Xã Hội

Tin Tức

Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về chuyên môn.

Vậy để tìm hiểusở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có những chức năng và nhiệm vụ nào? Cơ cấu tổ chức của đơn vị này ra sao? Sau đây hãy cùng Sài Gòn Xanh Tây Ninh tìm hiểu tất tần tật về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nhé!

I. Vị trí và chức năng của Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM

Bất kì cơ quan tổ chức nhà nước nào, khi thành lập đều đóng một vài trò riêng trong tổ chức bộ máy nhà nước. Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM cũng vậy, sở có vai trò và nhiệm vụ riêng được nhà nước giao phó:

sở lao động thương binh và xã hội Tphcm

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

1.1 Vị trí của Sở Lao động Thương binh Xã TPHCM

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minhchịu sự quản lý, chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo về nghiệp vụ và chuyên môn.

1.2 Chức năng của Sở Lao độngThương binh Xã hội TPHCM

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minhcó con dấu, tài khoản riêng và có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có chức năng hỗ trợ quản lý nhà nước về: Lao động; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; việc làm; bình đẳng giới; dạy nghề; tiền lương; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 1. Xem thêm: 5 Điều cần biết cho người nước ngoài làm việc và tạm trú tại Việt Nam

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM

Theo Điều 2, Thông tư số 37 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ ngày 02/10/2015,quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

 • Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Các dự thảo, quyết định, kế hoạch, chỉ thị, quy hoạch của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Các dự thảo và quyết định về chuyên môn và về đơn vị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch,… về các lĩnh vực chuyên môn được nhà nước giao phó.
 • Quản lý, tổ chức về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc hợp đồng ở nước ngoài.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực dạy nghề tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực lao động và tiền lương lao động tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực an toàn lao động.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực người có công tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực bảo trợ xã hội.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
 • Thực hiện quản lý về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.
 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý về lĩnh vực bình đẳng giới:
 • Hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố quản lý các tổ chức kinh tế, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực được giao tại địa phương.
 • Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc cấp huyện và cấp xã.
 • Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và xây dựng cơ sở dữ liệu về lĩnh vực được giao.
 • Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời triển khai phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiệnbáo cáo định kỳ hoặc đột xuất về thực hiện nhiệm vụ trình với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.
 1. Xem thêm: 5 Giấy tờ cần cho người nước ngoài lao động và làm việc tại Việt Nam

III. Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Ban lãnh đạo sở và các phòng ban chuyên môn:

3.1 Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Theo quyết định số 31557 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 06/12/2017 bổ nhiệm 1 giáo đốc và 3 phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Ông Lê Minh Tấn.

– Ban Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Ông Huỳnh Thanh Khiết, ông Trần Ngọc Sơn và ông Nguyễn Văn Lâm.

 1. Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép lao đông cho người nước ngoài giá rẻ

3.2 Các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Các phòng ban chuyên môn thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hộithành phố Hồ Chí Minh bao gồm: Văn phòng Sở; Phòng kế hoạch tài chính Sở; Phòng giáo dục nghề nghiệp Sở; Phòng lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội; Phòng người có công Sở; Phòng bảo trợ xã hội Sở; Phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; Phòng việc làm, an toàn lao động; Phòng thanh tra.

 1. Xem thêm: Dịch vụ tư vấn cho ai cần làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tòa nhà sở lao động thương binh và xã hội Tphcm

Đơn vị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

IV. Thông tin liên hệ của Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM

Thông tin liên hệ bao gồm: Địa chỉ trụ sở làm việc, địa chỉ cổng thông tin, số điện thoại liên hệ,….

4.1 Địa chỉ trụ sở làm việc Sở Lao động Thương binh Xã hội TPHCM

Trước đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ hai Sở là Sở Thương binh Xã hội và Sở Lao động.

Hiện nay, cơ sở làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh nằm tại 159 đường Pasteur, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Xem thêm: Dịch vụ giấy phép lao động giá rẻ uy tính tại Tây Ninh

4.2 Cổng thông tin Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

WebsiteCổng thông tin Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh: http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn

4.3 Thông tin liên hệ khác

Điện thoại: (84-08) 3829 1302,

Fax: (84-08) 3829 4032

Email:sldtbxh@tphcm.gov.vn

Rate this post