Số điện Thoại Xe Phương Trang Cần Thơ Cà Mau

Tin Tức

Thông tin về nhà xe Phương Trang Cần Thơ đi Cà Mau: lịch trình, số điện thoại và giá vé được Địa điểm 247 cập nhật.

1. Thông tin về nhà xe Phương Trang Cần Thơ đi Cà Mau

Xe Phương Trang di chuyển trên tuyến đường Cần Thơ đi Cà Mau và ngược lại. Nhằm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của hành khách. Sự phục vụ lịch thiệp và chu đáo của đội ngũ nhân viên đã giúp xe khách Phương Trang trở thành một địa chỉ tin cậy nhất của đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Phương Trang – Chất lượng là danh dự.

SĐT nhà xe Phương Trang Cần Thơ đi Cà Mau

– Bến xe 91B Cần Thơ: 02923769768

– Bến xe Cà Mau: 02903651651

2. Lịch trình giá vé của nhà xe Phương Trang Cần Thơ đi Cà Mau

Lộ trình: Cần Thơ đi Cà Mau

Loại xe: Ghế ngồi 30 chỗ

Khoảng cách: 139Km (3h)

Lịch trình Liên hệ

Giá vé

(Vnđ)

7h Bến xe 91B Cần Thơ – 9h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 8h Bến xe 91B Cần Thơ – 11h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 9h Bến xe 91B Cần Thơ – 12h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 10h Bến xe 91B Cần Thơ – 13h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 11h Bến xe 91B Cần Thơ – 14h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 12h Bến xe 91B Cần Thơ – 15h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 13h Bến xe 91B Cần Thơ – 16h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 14h Bến xe 91B Cần Thơ – 17h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 15h Bến xe 91B Cần Thơ – 18h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 16h Bến xe 91B Cần Thơ – 19h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 17h Bến xe 91B Cần Thơ – 20h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000 18h Bến xe 91B Cần Thơ – 21h Bến xe Cần Thơ 02923769768 115.000

(Bảng giá tham khảo)

Lộ trình: Cà Mau đi Cần Thơ

Loại xe: Ghế ngồi 30 chỗ

Khoảng cách: 170km (4h)

Lịch trình Liên hệ

Giá vé

(Vnđ)

3h Bến xe Cà Mau – 7h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 5h Bến xe Cà Mau – 9h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 7h Bến xe Cà Mau – 11h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 8h Bến xe Cà Mau – 12h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 9h Bến xe Cà Mau – 13h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 10h Bến xe Cà Mau – 14h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 11h Bến xe Cà Mau – 15h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 12h Bến xe Cà Mau – 16h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 13h Bến xe Cà Mau – 17h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 14h Bến xe Cà Mau – 18h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 15h Bến xe Cà Mau – 19h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 16h Bến xe Cà Mau – 20h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 17h Bến xe Cà Mau – 21h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000 18h Bến xe Cà Mau – 22h Bến xe 91B Cần Thơ 02903651651 115.000

(Bảng giá tham khảo)

Rate this post