Tìm Gmail Qua Số điện Thoại

Tin Tức

Đã bao giờ bạn đăng ký nhiều tài khoản Gmail mà không nhớ được tên đăng nhập của chúng? Bài viết này sẽ chỉ bạn cách tìm tất cả các tài khoản Gmail đã liên kết với số điện thoại hoặc email của bạn.

Cách tìm Gmail liên kết qua số điện thoại hoặc email của bạn

Hãy thừa nhận rằng việc khai báo số điện thoại với Gmail rất tiện lợi. Bạn chỉ cần nhập số điện thoại và cung cấp họ, tên để xem danh sách các tài khoản Gmail của mình. Nếu bạn đã sử dụng số điện thoại cho tất cả các tài khoản Gmail của mình, thì bạn sẽ có thể nhìn thấy tất cả các tài khoản đó.

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản Gmail mà không cần xác minh theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào trang Khôi phục tài khoản

Truy cập trang Khôi phục tài khoản và bạn sẽ thấy giao diện đăng nhập Gmail. Hãy nhập số điện thoại và tên tài khoản Gmail của bạn vào mẫu này.

Bước 2: Nhấp vào Next

Sau khi điền thông tin vào mẫu, hãy nhấp vào nút “Next”.

cách tìm gmail qua số điện thoại

Bước 3: Nhập tên và họ

Trong cửa sổ tiếp theo, bạn cần điền chính xác tên và họ của tài khoản Gmail của bạn.

Bước 4: Xác minh số điện thoại

Google cần xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của số điện thoại đó. Hãy nhấn nút “Send” để Google gửi mã xác minh cho bạn. Sử dụng mã xác minh để đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn.

cách tìm gmail qua số điện thoại

Bước 5: Xác minh qua email

Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email, mã xác minh sẽ được gửi về địa chỉ email đó.

Bước 6: Liệt kê tài khoản Gmail

Bây giờ, Google sẽ liệt kê cho bạn tất cả các tài khoản Gmail trùng khớp với thông tin bạn đã cung cấp.

cách tìm gmail qua số điện thoại

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Gmail bằng mật khẩu mà bạn nhớ. Nhưng nếu bạn không nhớ mật khẩu Gmail, hãy sử dụng số điện thoại và truy cập trang quên mật khẩu để khôi phục lại.

Tổng kết

Đây là cách đơn giản để bạn lấy lại các tài khoản Gmail của mình. Hãy cố gắng khai báo họ và tên giống nhau khi đăng ký Gmail mới để có thể xem danh sách Gmail bằng email hoặc số điện thoại đã liên kết.

Điện Thoại Cho Người Già

Rate this post