Xem Lịch Sử Facebook Trên điện Thoại

Tin Tức

Bạn có muốn xem nhật ký hoạt động trên tài khoản Facebook của mình nhưng chưa biết cách thực hiện? Dưới đây là một hướng dẫn sẽ cung cấp cho bạn về cách xem lịch sử Facebook một cách nhanh chóng và đơn giản, bất kể bạn đang sử dụng điện thoại hay máy tính!

Cách xem lịch sử Facebook qua điện thoại

Dưới đây là hướng dẫn nhanh và hướng dẫn chi tiết dành cho bạn về cách xem lịch sử Facebook:

Hướng dẫn nhanh

 1. Mở ứng dụng Facebook và nhấn biểu tượng ba dấu gạch ở góc dưới bên phải.
 2. Đối với người dùng iOS, nhấn vào trang cá nhân của bạn. Đối với người dùng Android, nhấn biểu tượng ba dấu gạch ở góc trên bên phải.
 3. Nhấn biểu tượng ba dấu chấm.
 4. Chọn “Nhật ký hoạt động”.
 5. Có 4 phần để bạn lựa chọn: Bộ lọc, Quản lý hoạt động, Kho lưu trữ, Thùng rác.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook và nhấn biểu tượng ba dấu gạch ở góc dưới bên phải. Đối với người dùng iOS, nhấn vào trang cá nhân của bạn. Đối với người dùng Android, nhấn biểu tượng ba dấu gạch ở góc trên bên phải.

Bước 2: Nhấn biểu tượng ba dấu chấm.

Nhấn biểu tượng ba dấu chấm

Bước 3: Chọn “Nhật ký hoạt động”.

Chọn "Nhật ký hoạt động"

Bước 4: Có 4 phần để bạn lựa chọn:

 • Bộ lọc: Bạn có thể sử dụng bộ lọc để xem lại bài viết, bài viết có thẻ bạn, các lượt thích, cảm xúc… theo ngày, tháng, năm mà bạn muốn.
 • Quản lý hoạt động: Hiển thị danh sách bài viết của bạn, hoạt động có gắn thẻ bạn, tương tác và bạn có thể xóa, lưu trữ, gỡ thẻ, gỡ lượt thích, cảm xúc…
 • Kho lưu trữ: Hiển thị danh sách bài viết, hình ảnh… bạn đã chuyển vào kho lưu trữ trên trang cá nhân. Bạn có thể chuyển nội dung đó về trang cá nhân hoặc chuyển vào thùng rác.
 • Thùng rác: Hiển thị danh sách nội dung bạn đã xóa. Trong vòng 30 ngày, bạn có thể khôi phục hoặc lưu trữ nội dung đã xóa. Sau 30 ngày, nội dung sẽ bị xóa khỏi thùng rác.

Có 4 phần để bạn lựa chọn

Bước 5: Nếu bạn muốn xóa hoạt động, bạn có thể thực hiện:

 • Nhấn biểu tượng ba dấu chấm bên phải của hoạt động.
 • Chọn “Xóa”, “Gỡ cảm xúc”…

Chọn biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải hoạt động > Chọn xóa, gỡ cảm xúc,...

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Bộ lọc để xem lại nội dung đã đăng, bài viết ẩn khỏi dòng thời gian, bạn bè đã thêm hoặc xóa… bằng cách:

 • Nhấn vào “Bộ lọc”.
 • Chọn hạng mục và năm bạn muốn xem nhật ký hoạt động.

Sau đó, danh sách hạng mục tương ứng sẽ hiển thị. Bạn có thể chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ… bằng cách:

 • Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm bên phải của hoạt động.
 • Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ…

Đó là hướng dẫn chi tiết và nhanh chóng về cách xem lịch sử Facebook qua điện thoại. Nếu bạn cảm thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phía dưới!

Cách xem lịch sử Facebook qua máy tính

Sau đây là hướng dẫn nếu bạn dùng máy tính.

Hướng dẫn nhanh

 1. Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 2. Nhấn biểu tượng ba dấu chấm.
 3. Chọn “Nhật ký hoạt động”.
 4. Hoặc mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải.
 5. Chọn “Cài đặt & quyền riêng tư”.
 6. Chọn “Nhật ký hoạt động”.

Hướng dẫn chi tiết

 • Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Bước 2: Nhấn biểu tượng ba dấu chấm.
 • Bước 3: Chọn “Nhật ký hoạt động”.

Các bước này tương tự như với điện thoại.

Hoặc

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn “Cài đặt & quyền riêng tư”.

Chọn "Cài đặt & quyền riêng tư"

Bước 3: Chọn “Nhật ký hoạt động”.

Chọn "Nhật ký hoạt động"

Bước 4: Sẽ có nhiều mục để bạn lựa chọn:

 • Kho lưu trữ: Hiển thị danh sách bài viết, hình ảnh… bạn đã chuyển vào kho lưu trữ trên trang cá nhân. Bạn có thể chuyển nội dung về trang cá nhân hoặc chuyển vào thùng rác.
 • Thùng rác: Hiển thị danh sách bài viết, hình ảnh… bạn đã xóa. Trong vòng 30 ngày, bạn có thể khôi phục hoặc lưu trữ nội dung đã xóa. Sau 30 ngày, nội dung sẽ bị xóa khỏi thùng rác.
 • Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn: Hiển thị bài viết có gắn thẻ bạn từ bạn bè.
 • Xem lại các ảnh có thể có mặt bạn: Hiển thị ảnh có thể có mặt bạn.
 • Xem lại thẻ trên bài viết của bạn: Hiển thị bài viết mà bạn bè yêu cầu bạn gắn thẻ họ vào.

Có nhiều mục để bạn lựa chọn

Bạn có thể xem nhanh tất cả hoạt động của bạn từ danh sách hiển thị ở góc dưới bên trái.

Xem nhanh tất cả hoạt động của bạn

Bạn cũng có thể chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ… bằng cách:

 • Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải của hoạt động.
 • Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ…

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Bộ lọc để xem lại tất cả nội dung đã đăng, bài viết ẩn khỏi dòng thời gian, bạn bè đã thêm hoặc xóa… bằng cách:

 1. Nhấn vào “Bộ lọc”.
 2. Chọn hạng mục và năm bạn muốn xem nhật ký hoạt động.
 3. Nhấn “Lưu thay đổi”.

Sau đó, danh sách các hạng mục tương ứng sẽ hiển thị ở góc dưới bên trái. Bạn có thể chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ, chuyển vào kho lưu trữ… bằng cách: Nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở bên phải của hoạt động > Chọn xóa bài viết, gỡ thích, gỡ thẻ…

Đó là hướng dẫn chi tiết và nhanh chóng về cách xem lịch sử Facebook qua máy tính. Nếu bạn cảm thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phía dưới!

Điện Thoại Cho Người Già

Rate this post