Xem 4 Số đuôi điện Thoại

Tin Tức

Bạn đã bao giờ quan tâm đến ý nghĩa của 4 số cuối trên điện thoại? Có rất nhiều người tin rằng việc tra cứu ý nghĩa của những con số này sẽ giúp họ giải mã những ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến cuộc sống và vận mệnh của mình. Thực tế, một dãy số điện thoại khi sử dụng lâu dài sẽ tạo nên một mối liên kết vô hình với vận khí của người dùng. Trong đó, 3 số đầu đại diện cho quá khứ, 3 số giữa đại diện cho hiện tại, và 4 số cuối đại diện cho tương lai.

Luận Ý Nghĩa 4 Số Cuối Điện Thoại

Trước đây, khi thị trường viễn thông mới chỉ mới phát triển tại Việt Nam, việc lựa chọn sim điện thoại chỉ đơn giản để đáp ứng nhu cầu nghe, gọi và nhắn tin. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng và thay đổi số điện thoại, nhiều người đã tin rằng 4 số cuối có tác động đến cuộc sống của mình.

Vì vậy, nhiều người đã tìm kiếm phương pháp giải mã ý nghĩa của 4 số cuối điện thoại để hiểu rõ hơn về những tác động tích cực và tiêu cực tới cuộc sống. Tuy nhiên, chưa có tài liệu khoa học nào cung cấp lý giải rõ ràng về sự ảnh hưởng này. Do đó, trong giai đoạn đầu, đã xuất hiện nhiều phương pháp giải mã khác nhau với những kết quả khác nhau.

Sau này, khi những lý thuyết được kiểm chứng trong thực tế, mọi người đã tìm ra cách giải mã ý nghĩa 4 số cuối điện thoại chính xác. Tuy nhiên, do không muốn tin rằng ý nghĩa của 4 số cuối không tốt cho cuộc sống của mình, nhiều người vẫn theo những phương pháp giải mã không chính xác được truyền tụng trong dân gian.

Theo các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sim, phương pháp giải mã ý nghĩa 4 số cuối điện thoại theo 80 linh số là phương pháp có độ tin cậy cao nhất. Đây cũng chính là phương pháp được áp dụng để lập trình các công cụ tra cứu ý nghĩa miễn phí trên một số trang web.

Cách giải mã 4 số cuối theo 80 linh số có nguồn gốc từ Thuyết Danh Tánh Học của Trung Quốc. Đây là phương pháp có tài liệu hướng dẫn và tham khảo rõ ràng, đảm bảo tính khách quan và chính xác. Hơn nữa, phương pháp này cũng rất đơn giản và dễ dàng áp dụng.

Hướng Dẫn Cách Giải Mã 4 Số Cuối Điện Thoại

Để giải mã ý nghĩa của 4 số cuối điện thoại, bạn có thể thực hiện theo 3 bước sau:

  1. Chọn 4 số cuối trên số điện thoại của bạn.
  2. Chia số tự nhiên hàng nghìn thu được từ 4 số cuối cho số 80.
  3. Lấy kết quả vừa tính được trừ đi phần nguyên của nó, sau đó nhân lại với 80. Tra cứu ý nghĩa trong bảng hung cát số điện thoại.

Kết quả thu được từ phương pháp này sẽ chia thành 5 mức độ ý nghĩa: Đại cát, Cát, Bình, Hung, Đại hung.

  • Số điện thoại đại cát: 03, 05, 16, 18, 23, 28, 30, 31, …
  • Số điện thoại cát: 01, 24, 25, 27, 32, 36, 42, 43, 51, …
  • Số điện thoại bình: 02, 14, 34, 37, 39, 48, 49, 50, 53, 59, 65, 70, 71, 73, 74, 77…
  • Số điện thoại hung: 04, 26, 29, 33, 35, 41, 44, 45, 52, 54, 58, 60, 61, 63…
  • Số điện thoại đại hung: 20, 55…

Ví dụ, để giải mã ý nghĩa của 4 số cuối điện thoại 0968756688, bạn lấy 4 số cuối điện thoại: 6688 : 80 = 83,6. Sau đó lấy: 83,6 – 83 = 0,6. Tiếp theo, lấy: 0,6 x 80 = 48. Cuối cùng, tra cứu ý nghĩa của số 48 trong bảng hung cát để biết kết quả. Như vậy, ý nghĩa của 4 số cuối điện thoại này được xem là bình hòa, không tốt cũng không xấu.

Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của các số cuối điện thoại khác, bạn có thể truy cập Điện Thoại Cho Người Già.

Vứt Số Điện Thoại Nếu Có 4 Số Cuối Sau

Theo phương pháp giải mã theo 80 linh số, bạn nên vứt bỏ ngay số điện thoại nếu 4 số cuối thuộc vào danh sách sau:

  • 1060, 2340, 3620, 4900, 6180, 7460, 8740, 1140, 2420, 3700, 4980, 6260, 7540, 8820, 1220, 2500, 3780, 5060, 6340, 7620, 8900, 1300, 2580, 3860, 5140, 6420, 7700, 8980, 1380, 2660, 3940, 5220, 6500, 7780, 9060, 1460, 2740, 4020, 5300, 6580, 7860, 9140, 1540, 2820, 4100, 5380, 6660, 7940, 9220, 1620, 2900, 4180, 5460, 6740, 8020, 9300, 1700, 2980, 4260, 5540, 6820, 8100, 9380, 1780, 3060, 4340, 5620, 6900, 8180, 9460, 1860, 3140, 4420, 5700, 6980, 8260, 9540, 1940, 3220, 4500, 5780, 7060, 8340, 9620, 2020, 3300, 4580, 5860, 7140, 8420, 9700, 2100, 3380, 4660, 5940, 7220, 8500, 9780, 2180, 3460, 4740, 6020, 7300, 8580, 9860, 2260, 3540, 4820, 6100, 7380, 8660, 9940.

Hoặc nếu số điện thoại của bạn thuộc vào danh sách sau:

  • 1015, 2295, 3575, 4855, 6135, 7415, 8695, 1095, 2375, 3655, 4935, 6215, 7495, 8775, 1175, 2455, 3735, 5015, 6295, 7575, 8855, 1255, 2535, 3815, 5095, 6375, 7655, 8935, 1335, 2615, 3895, 5175, 6455, 7735, 9015, 1415, 2695, 3975, 5255, 6535, 7815, 9095, 1495, 2775, 4055, 5335, 6615, 7895, 9175, 1575, 2855, 4135, 5415, 6695, 7975, 9255, 1655, 2935, 4215, 5495, 6775, 8055, 9335, 1735, 3015, 4295, 5575, 6855, 8135, 9415, 1815, 3095, 4375, 5655, 6935, 8215, 9495, 1895, 3175, 4455, 5735, 7015, 8295, 9575, 1975, 3255, 4535, 5815, 7095, 8375, 9655, 2055, 3335, 4615, 5895, 7175, 8455, 9735, 2135, 3415, 4695, 5975, 7255, 8535, 9815, 2215, 3495, 4775, 6055, 7335, 8615, 9975.

Nếu bạn đang có ý định mua một số sim điện thoại mới, hãy xem qua danh sách 4 số cuối điện thoại đẹp và may mắn sau đây:

4 SỐ CUỐI ĐIỆN THOẠI - Ý NGHĨA
0000 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
0003 - Hanh thông, thuận lợi
0005 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
0066 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
0078 - Gặt hái thành quả xứng đáng
0080 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
0083 - Hanh thông, thuận lợi
0110 - Đại sự chóng thành
0111 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
0403 - Hanh thông, thuận lợi
0405 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
0606 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
0607 - Đủ danh đủ lợi
0678 - Tương lai rộng mở
0818 - Mưu sự chóng thành
0880 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
0990 - Đại sự chóng thành
1000 - Tiền đồ sáng sủa
1118 - Gặt hái thành quả xứng đáng
1123 - Hanh thông, thuận lợi
1166 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
1616 - Danh lợi vẹn toàn
1718 - Tương lai rộng mở
2000 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
2030 - Đại sự chóng thành
2111 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
2126 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
2200 - Tiền đồ sáng sủa
2226 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
2323 - Hanh thông, thuận lợi
2325 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
2526 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
2838 - Tương lai rộng mở
3000 - Tiền đồ sáng sủa
3006 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
3007 - Đủ danh đủ lợi
3123 - Hanh thông, thuận lợi
3223 - Sự nghiệp thuận lợi
3311 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
3443 - Hanh thông, thuận lợi
3456 - Danh lợi vẹn toàn
3536 - Danh lợi vẹn toàn
3567 - Đủ danh đủ lợi
3638 - Tương lai rộng mở
3666 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
3678 - Gặt hái thành quả xứng đáng
3868 - Lên như diều gặp gió
3938 - Mưu sự chóng thành
3986 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
4000 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
4078 - Gặt hái thành quả xứng đáng
4111 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
4400 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
4440 - Tiền đồ sáng sủa
4446 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
4447 - Đủ danh đủ lợi
4466 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
4678 - Tương lai rộng mở
4748 - Lên như diều gặp gió
5000 - Tiền đồ sáng sủa
5123 - Hanh thông, thuận lợi
5445 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
5456 - Danh lợi vẹn toàn
5550 - Đại sự chóng thành
5551 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
5558 - Tương lai rộng mở
5566 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
5666 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
5678 - Gặt hái thành quả xứng đáng
5858 - Mưu sự chóng thành
6000 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
6080 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
6111 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
6226 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
6263 - Sự nghiệp thuận lợi
6268 - Lên như diều gặp gió
6336 - Danh lợi vẹn toàn
6446 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
6565 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
6600 - Tiền đồ sáng sủa
6678 - Tương lai rộng mở
7000 - Tiền đồ sáng sủa
7007 - Đủ danh đủ lợi
7070 - Đại sự chóng thành
7080 - Tiền đồ sáng sủa
7711 - Một bước lên mây. Ước mơ sớm thành
7776 - Danh lợi vẹn toàn
7778 - Mưu sự chóng thành
7788 - Lên như diều gặp gió
7878 - Tương lai rộng mở
7887 - Đủ danh đủ lợi
7986 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
8000 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
8080 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
8118 - Tương lai rộng mở
8183 - Sự nghiệp thuận lợi
8286 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
8338 - Mưu sự chóng thành
8386 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
8485 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
8668 - Lên như diều gặp gió
8686 - Mọi việc thuận lợi, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ
8800 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
8880 - Vạn sự như ý. Mọi việc đều thành
8883 - Hanh thông, thuận lợi
8885 - Tài lộc rộng mở, sự nghiệp hưng thịnh
8998 - Tương lai rộng mở
9000 - Tiền đồ sáng sủa
9198 - Gặt hái thành quả xứng đáng
9666 - Vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ
9998 - Gặt hái thành quả xứng đáng

Dựa vào ý nghĩa của các số cuối điện thoại này, bạn có thể chọn một số sim đẹp và may mắn cho mình.

Mong rằng thông tin trên đã giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa của 4 số cuối trên điện thoại. Hãy áp dụng phương pháp này khi chọn mua số sim mới hoặc tiếp tục sử dụng số sim hiện tại của bạn.

Rate this post