Cách Nhập Số điện Thoại Trong Excel

Tin Tức

Excel là một công cụ mạnh mẽ để xử lý dữ liệu và thực hiện các tính toán phức tạp. Trong quá trình làm việc với số điện thoại trong Excel, bạn có thể gặp phải tình huống “mất số 0” khi nhập liệu. Đừng lo lắng, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách định dạng số điện thoại trong Excel một cách dễ dàng.

Làm thế nào để định dạng số điện thoại trong Excel?

Để định dạng số điện thoại trong Excel, có nhiều cách khác nhau. Dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 4 ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, chúng ta có một số điện thoại nhưng khi nhập vào Excel, số 0 ở đầu biến mất. Để định dạng số điện thoại trong Excel, đầu tiên bạn hãy chọn các số điện thoại đó, sau đó vào tab Home và nhấp vào Format.

Sau đó, một danh sách các tuỳ chọn sẽ hiện ra. Bạn hãy chọn Format Cells ở cuối danh sách như được hiển thị trong hình bên dưới.

Hộp thoại Format Cells

Tiếp theo, hộp thoại Format Cells sẽ hiển thị với các tuỳ chọn khác nhau để định dạng ô, ví dụ như Number, Alignment, Font,…

Vì chúng ta muốn định dạng số điện thoại, nên bạn hãy chọn tuỳ chọn Custom.

Trong nhóm Type, không có sẵn định dạng số điện thoại. Vì vậy, để định dạng số điện thoại trong Excel, bạn cần xóa số hoặc văn bản hiện có và nhập định dạng riêng của mình. Ví dụ ở đây, chúng ta đã bỏ chọn General và thêm “+84 ” là mã quốc gia của Việt Nam, tiếp theo là dấu “-” và sau đó là 9 số 0.

Khi bạn làm điều đó, mỗi ô chứa số điện thoại trong các ô đã chọn sẽ được thêm “+84-” vào đầu theo cấu trúc đã định dạng. Sau đó, bạn chỉ cần nhấp vào OK.

Kết quả sẽ được hiển thị như hình bên dưới:

Kết quả định dạng số điện thoại trong Excel

Ví dụ 2

Bạn cũng có thể sử dụng các định dạng khác trong hộp thoại Format Cells. Ví dụ, bạn có thể chia số điện thoại thành 3 phần và ngăn cách bằng dấu “-“.

Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Kết quả định dạng số điện thoại trong Excel

Ví dụ 3

Bạn cũng có thể sử dụng tuỳ chọn Text để định dạng số điện thoại trong Excel. Đầu tiên, bạn cần định dạng ô trước khi nhập số điện thoại.

Các bước định dạng ô bằng tuỳ chọn Text như sau:

  • Bước 1: Chọn ô mà bạn muốn nhập số điện thoại.
  • Bước 2: Trong tab Home, chọn Format > Format Cells. Hộp thoại sẽ hiện ra như trong hình bên dưới.
    Hộp thoại Format Cells
  • Bước 3: Ở vùng các tuỳ chọn, chọn tuỳ chọn Text. Sau đó, nhấp OK.
  • Bước 4: Bạn có thể nhập số điện thoại vào các ô đã được định dạng.

Ví dụ 4

Để định dạng số điện thoại trong Excel, bạn cũng có thể thêm dấu ( ‘ ) vào trước số điện thoại. Kết quả sẽ hiển thị như bên dưới:

Kết quả định dạng số điện thoại trong Excel

Những điều cần nhớ

Khi làm việc với số điện thoại trong Excel, hãy nhớ các điều sau:

  • Luôn chọn dữ liệu trước khi định dạng số điện thoại trong Excel.
  • Mỗi quốc gia và khu vực có cách viết số điện thoại riêng.
  • Số điện thoại của các quốc gia khác nhau có thể có độ dài khác nhau. Trước khi áp dụng bất kỳ định dạng nào, hãy phân loại số điện thoại theo độ dài để tránh các sai sót không đáng có.

Vậy là bạn đã biết cách định dạng số điện thoại trong Excel rồi đấy. Chúc bạn thành công và đừng quên để lại một like cho bài viết này nhé!

Rate this post